29 mei, 1ste avond, 5 en 10 km

5 km: Diemerparkroute, avond 1, 5,14 km

LET OP: Als je het Diemerpark uitloopt kom je op een splitsing met links een fietspad. Hier moet je rechts onderlangs de dijk gaan lopen. Even later sla je rechtsaf richting het Amsterdam-Rijnkanaal.

Start vanaf de hockeyclub richting het kleine rieteiland. Ren over de heuvel en ga Rd (1) langs het Diemerstrandje. Blijf rd (2) rennen op de t-splitsing met de brug naar het Kleine Rieteiland West. Rd (3) op de t-splitsing bij Rieteiland Oost. Ren het pad helemaal af tot het eind van het park. De weg gaat daar iets omhoog, sla La(4) en loop onderlangs de dijk bij de splitsing, meteen daarna Ra (5). Ren rechtdoor langs het water tot aan de Nesciobrug en sla Ra (6), sla vervolgens weer Ra (7) het pad op richting de hockeyclub en ren er in één keer naartoe.

 

10 km: Hoogspanningsroute, avond 1, 10,74 km

BIJZONDERHEDEN:
1) Loop onderlangs de dijk tussen het Diemerpark en de Diemer kustbatterij. Het fietspad bovenop is te smal en te druk bereden.
2) ATTENTIE: we zijn te gast bij Nuon. Zij zetten een groot hek voor ons open. Zij hechten eraan te wijzen op je eigen risico als je over hun terrein loopt. PAS OP voor ongelijk liggende of ontbrekende bestrating, met name langs het kanaal.
3) Wees voorzichtig op het ‘schapenpaadje’ vanwege de veeroosters die in het fietspad liggen.

Start vanaf de hockeyclub richting het kleine rieteiland. Ren over de heuvel en ga Rd (1) langs het Diemerstrandje. Rd (2) op de t-splitsing met de brug naar het kleine Rieteiland West. Rd (3) op de t-splitsing bij Rieteiland oost. Ren het pad af tot het eind van het park. De weg gaat daar iets omhoog, sla La(4). Loop onderlangs de dijk. Bij splitsing tussen 5km en 10km Rd (5). Volg de Diemerzeedijk, vóór café Puur Ra (6) de Overdiemerweg op. Snel achtereen La (8) en Ra (7), blijf daarna 2,5 km Overdiemerweg volgen met water steeds aan rechterhand. Je komt langs AR-kanaal, onder Uyllanderbrug door, tot T-splitsing aan einde van Overdiemerweg. (Indien gesloten om het hek heen). Ra (9), kort daarop La (10) het fietspad (Diemerzeedijk) op. Bij T-splitsing bij de dijk La (11). Diemerzeedijk volgen tot aan entree Diemerpark, daar Rd (12) over het brede pad het park door. Pas ná het passeren van de hockeyclub Ra (13) richting de hockeyclub en finish.