30 mei, 2de avond, 5 en 10 km

5 km: Nieuwe Dieproute, avond 2, 5,48 km

LET OP: al vlak na de start splitsen de routes. De 10 km lopers lopen de route langs het Nieuwe Diep dus een stuk later.

10 km: Kanaalparcours, avond 2, 11,37 km