2de avond, 5 en 10 km

5 km: avond 2, 5,17 km

Tureluursroute

Gevaarlijke punten:

  • Oversteek Buytenweg

5 en 10 km vertrekken samen

Van startpunt naar de Nesciobrug, La (1) de brug over. Aan het eind van de brug La (2) en meteen weer La (3). Over dit schelpenpad langs de A10. Aan het eind La (4) over het bruggetje en dan de Buytenweg oversteken (5). LET OP, VOETGANGERS HEBBEN VOORRANG, MAAR JE KRUIST HIER AUTOVERKEER. Ra het fietspad langs de Diemerpolderweg op. Bij de Vogelweg La (6)

HIER SPLITSEN 5 EN 10 KM

tot de Tureluurweg, daar Ra (7). Volg het pad langs de Tureluurweg, je kruist de Bonte kraai en de Kwikstaart. Meteen daarna, vóór het kleine winkelcentrum, sla je La (8) het fietspad in. Je kruist de Tureluurweg weer en loopt dan rechtdoor langs de Rietzangeweg en Rustenburgh. Bij de Ouddiemerlaan sla je Ra (9). Aan het eind La (10)

5 EN 10 KOMEN WEER SAMEN

en de Nesciobrug weer op, en rechtstreeks terug naar het start/finishpunt.

 

10 km: avond 2, 10,66 km

Diem-Donnerwetter

Gevaarlijke punten:

  • Oversteek Buytenweg
  • Oversteek Vogelweg

5 en 10 km vertrekken samen

Van startpunt naar de Nesciobrug, La (1) de brug over. Aan het eind van de brug La (2) en meteen weer La (3). Over dit schelpenpad langs de A10. Aan het eind La (4) over het bruggetje en dan de Buytenweg oversteken (5). LET OP, VOETGANGERS HEBBEN VOORRANG, MAAR JE KRUIST HIER AUTOVERKEER. Ra het fietspad langs de Diemerpolderweg op. Bij de Vogelweg La (6)

HIER SPLITSEN 5 EN 10 KM

Het fietspad langs de Diemerpolderweg blijven volgen. Bij de Overdiemerweg La (11) en meteen weer La het tunneltje onder de A1 door. Even verderop onder het spoor door en steeds de Overdiemerweg blijven volgen. Aan het eind van de weg Ra (12) en snel weer Ra (13) het dijkje op dat langs de Sportlaan loopt. Je mag de Sportlaan oplopen, maar bij het sportcomplex moet je weer het dijkje op. Helemaal aan het eind bij de spoordijk Ra, bruggetje over de Diem (14) over terug naar de Overdiemerweg. La weer terug over Overdiemerweg. Na het tunneltje onder de A1 2xRa (11) de Diemerpolderweg weer op. Je passeert de parkeerplaats Diemerpolder en daarna meteen Ra (6> 15) dwars door de polder naar het Amsterdam-Rijnkanaal. Halverwege moet je even Ra en meteen weer La (16). Bij het kanaal La, en weer teruglopen naar de Nesciobrug

5 EN 10 KOMEN OP DE KOP OUDDIEMERLAAN WEER SAMEN (10)

De Nesciobrug weer op, en rechtsreeks terug naar het start/finishpunt.