Algemene Voorwaarden

Organisatie

Deelname aan de wedstrijden geschiedt op eigen verantwoordelijkheid en risico. De organisatoren kunnen nimmer aansprakelijk worden gesteld van enige vorm van letsel en/of diefstal.

Alle deelnemers dienen zich te houden aan de aanwijzingen door of vanwege de organisatie. Dit evenement is voor lopende deelnemers; skaten, rolschaatsen, fietsen of anderszins niet-lopen is niet toegestaan.

De organisatie is niet aansprakelijk wanneer het evenement door overmacht afgelast moet worden. Bij onweer wordt afgelast.

Je gegevens worden niet aan derden verstrekt.

De loop vergt wellicht iets meer van je dan normaal. Let dus op je gezondheid en neem geen onnodige risico’s. Er is een calamiteitenplan (inclusief AED), maar dat willen we liever nooit in werking stellen.

Inschrijving

Indien je na inschrijving besluit niet deel te nemen, dan vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats. Dat kan wel als je je vóór de sluitingsdatum van de voorinschrijving schriftelijk (per email) afmeldt bij de organisatie. Je inschrijfgeld doneren aan het goede doel mag natuurlijk ook.

Door je inschrijving verklaar je op de hoogte te zijn van de risico’s die deelname aan de Hardloopavond4daagse met zich meebrengt; je verklaart fysiek in voldoende conditie te zijn om op verantwoorde wijze deel te nemen. Let tijdens het lopen goed op de andere verkeersdeelnemers en houd je aan de verkeersregels.

Het door de organisatie verstrekte startnummer moet je duidelijk zichtbaar aan de voorkant te dragen.