4de avond, 5 en 10 km

De laatste avond!

5 km:avond 4, 5,12 km, Rieteilandenroute

5 en 10 km vertrekken samen

Van startpunt naar de Nesciobrug, La (1) de Diemerzeedijk op. Bij Hans Rensenbrinkpad Rd tot aan einde park.

HIER SPLITSEN 5 EN 10 KM

Bij splitsing La (2) terug het park in, het Waterkeringpad op. Bij brug Ra (3) naar Rieteiland Oost. Larikslaan volgen (blijf rechts lopen en let op met ander verkeer!). Voor de tennisvereniging La de brug over. Meteen over de brug La (4) de Nico Jessekade op.

5 EN 10 KOMEN HIER WEER SAMEN

De Nico Jessekade helemaal uitlopen (2xRd), aan het einde Ra en daarna meteen La het bruggetje over. Over de brug Ra (9) de Zwanebloemlaan in. Bij eerste brug Rd, bij tweede brug La (10) de Diemerparklaan in richting park. In het park Ra (11). Langs het strand en bij kruising Rd richting finish.

 

10 km, avond 4, 10,93 km, Hoogspanningsroute

5 en 10 km vertrekken samen

Van startpunt naar de Nesciobrug, La (1) de Diemerzeedijk op. Bij Hans Rensenbrinkpad Rd tot aan einde park.

HIER SPLITSEN 5 EN 10 KM

Bij splitsing Rd (2) Diemerzeedijk blijven volgen. Houdt rechts aan, bij splitsing Ra het onderste pad volgen. Na het sluisje Ra (5) voor het Fort Diemerdam langs. Bocht volgen en Ra de Overdiemerweg volgen. Bij de splitsing Rd en de weg volgen tot aan het kanaal. Hele weg langs het water Rd blijven lopen, de weg gaat vanzelf naar links. Loop tot aan het hek dat hopelijk open staat (en anders moet je er omheen). Op de weg Ra en bij het fietspad vrijwel direct La (6). Fietspad volgen, bij splitsing La. Let op: Pas op voor de wildroosters en loslopende schapen op de weg. Het schapenpaadje volgen tot aan de brug. Onder de brug direct La (7) het fietspad op naar boven. Bovenaan de brug La richting IJburg. Direct na de brug La (8) over het nieuwe fietspad naar de Wim Noordhoekkade. De weg vervolgen, Rd over het sluisje naar de Nico Jessekade. Met de bocht mee de Nico Jessekade volgen. Bij de eerste kruising Rd (4) de weg vervolgen.

5 EN 10 KOMEN HIER WEER SAMEN

De Nico Jessekade helemaal uitlopen (2xRd), aan het einde Ra en daarna meteen La het bruggetje over. Over de brug Ra (9) de Zwanebloemlaan in. Bij eerste brug Rd, bij tweede brug La (10) de Diemerparklaan in richting park. In het park Ra (11). Langs het strand en bij kruising Rd richting finish.