3de avond, 5 en 10 km

5 km:avond 3, 5,18 km, de Tureluursroute

5 en 10 km vertrekken samen

Van startpunt naar de Nesciobrug, La (1) de brug over. Aan het eind van de brug La (2) en meteen weer La (3). Over dit schelpenpad langs de A10. Aan het eind La (4) over het bruggetje en dan de Buytenweg oversteken. LET OP, VOETGANGERS HEBBEN VOORRANG, MAAR JE KRUIST HIER AUTOVERKEER. Ra het fietspad langs de Diemerpolderweg op. Bij de Vogelweg La (5)

HIER SPLITSEN 5 EN 10 KM

tot de Tureluurweg, daar Ra (6). Volg het pad langs de Tureluurweg, je kruist de Bonte kraai en de Kwikstaart. Meteen daarna, vóór het kleine winkelcentrum, sla je La (7) het fietspad in.

5 EN 10 KOMEN WEER SAMEN

Je kruist de Tureluurweg en loopt dan rechtdoor langs de Rietzangeweg en Rustenburgh. Bij de Ouddiemerlaan sla je Ra (8). Aan het eind La (9) en de Nesciobrug weer op, en rechtstreeks terug naar het start/finishpunt.

 

10 km:avond 3, 10,48 km, de Diemenroute

5 en 10 km vertrekken samen

Van startpunt naar de Nesciobrug, La (1) de brug over. Aan het eind van de brug La (2) en meteen weer La (3). Over dit schelpenpad langs de A10. Aan het eind La (4) over het bruggetje en dan de Buytenweg oversteken. LET OP, voetgangers hebben voorrang, maar je kruist hier autoverkeer. Ra (5) het fietspad langs de Diemerpolderweg op.

HIER SPLITSEN 5 EN 10 KM

Het fietspad langs de Diemerpolderweg blijven volgen. Bij de Overdiemerweg La (10) en meteen weer La het tunneltje onder de A1 door. Even verderop onder het spoor door en steeds de Overdiemerweg blijven volgen. Aan het eind van de weg Ra (11) en snel weer Ra (12) het dijkje op dat langs de Sportlaan loopt. Je mag de Sportlaan oplopen, maar bij het sportcomplex moet je weer het dijkje op. Helemaal aan het eind bij de spoordijk Ra, bruggetje over de Diem over terug naar de Overdiemerweg. La weer terug over Overdiemerweg. Na het tunneltje onder de A1 La (13) de Diemerpolderweg weer op. Nu sla je bijna meteen Ra (14). Ga de eerste mogelijkheid La (15), over het bruggetje weer La . Loop Rd Diemen weer in bij de Parelmoervlinder. Het fietspad helemaal blijven volgen tot de Ouddiemerlaan. Middenin, bij het winkelcentrum, zit er een knikje in het fietspad.

5 EN 10 KOMEN VOOR HET WINKELCENTRUM WEER SAMEN

Bij de Ouddiemerlaan sla je Ra. Aan het eind La en de Nesciobrug weer op, en rechtsreeks terug naar het start/finishpunt.